fbpx

Vores uddannelse til supervisor er en praksisorienteret og målrettet uddannelse for dig der ønsker at supervisere eller afholde superviserende samtaler f.eks. fagprofessionelle, i organisationer, institutioner, uddannelsesinstitutioner både individuelt og i andre forskellige gruppesammenhænge.
Vores supervisoruddannelse kan anvendes både i den private og offentlige sektor, hvor professionelle, ledere og fagprofessionelle arbejder med relationer.
Vi har stort kendskab til de kvalifikationer, kompetencer og den praksistræning det kræver at kunne supervisere kompetent og professionelt.

Hos os er supervision en grundlæggende proces, et læringsrum og en nødvendig støtte for fagprofessionelle i deres hverdagspraksis.
Supervision er et middel til bedre at forstå sin praksis på, til at reflektere over situationen og relationen og til at orientere sig i sit professionelle arbejde.
Endvidere øger supervisionen opmærksomheden på supervisor-supervisand relationen og gennem støtte af det professionelle faglige fællesskab at kunne tilbyde den bedst mulige praksis for sin målgruppe.
Hvert modul giver en teoretisk ramme og en metode til at supervisere fra et gestaltterapeutisk perspektiv.
Uddannelsen giver alle deltagere mulighed for at bidrage med deres kreativitet, ekspertise og understøtter refleksion på både et teoretisk og praktisk niveau.
Denne uddannelse giver dig en teoretisk, praksisnær og oplevelsesmæssig uddannelse med det formål at udvikle supervisor færdigheder.
Denne uddannelse lever op til EAGT’s kvalitetskrav og standarder. EAGT (European Association for Gestalt Therapy) er en EWAO; hvilket betyder en European Wide Accrediting Organization og dermed medlem af EAP (European Association for Psychotherapy).

Hvem tager denne uddannelse?

Alle der arbejder professionelt med mennesker f.eks indenfor social-, psykiatri-, undervisnings- og behandlingssektoren, arbejder med ledelses- og personaleopgaver, konsulentfunktioner eller lignende.
Du kan have en funktion som mentor, rådgiver, vejleder eller andet, hvor relationen og kontakten er grundlaget for samtalen.
Du kan være psykoterapeut der også gerne vil arbejde som supervisor.
Du kan som leder eller mellemleder anvende supervision i forbindelse med ledelse, trivsel, konflikter og udfordret psykisk arbejdsmiljø.
Med Gestaltinstituttets supervisoruddannelse kan du arbejde både som intern eller ekstern supervisor med supervision af individuelle og grupper/teams, kollegial supervision, sags-supervision og den superviserende samtale i mange faglige sammenhænge.
Du udbygger dine kompetencer til at supervisere og arbejde med refleksive processer på et avanceret niveau med både individuelle og grupper.
Du bliver trænet i, at påtage dig lederskabet af processen og i metoder til inddragelse af grupper i supervisionsprocessen.
Vi tager udgangspunkt i dine personlige og faglige kompetencer og inddrager erfaringer fra dit eget konkrete arbejdsliv.
Uddannelsens opbygning, struktur og varighed er optimal for dig der ønsker at tage en kvalificerende uddannelse og have et arbejds- og familieliv samtidig.

Undervisning

Vi lægger vægt på træning i praksis, gruppediskussion og inddragelse af teori og etik.
De teoretiske oplæg/forelæsning er direkte forbundet til din hverdag og altid knyttet til modulets pensum. Der demonstreres supervisionssamtaler og der superviseres direkte og indirekte på dine egne cases.
Vi arbejder med peer feedback og supervision på videooptagelser, case gennemgange, gruppediskussioner, eksperimenter, refleksioner, gruppeøvelser m.v.
Vores træning og uddannelse er ligesom vores supervision relationel og en kombination af solid teoretisk og metodisk undervisning med stor vægt på ”Learning by doing”.

Uddannelsen består af 6 moduler á 3 dage og afholdes som eksternat mandag-onsdag kl. 9.00 – 17.00.
Uddannelsen løber over 18 måneder fordelt med 2 moduler på hvert halvår da det er vigtigt at uddannelsen afspejler virkeligheden og at processerne får tid.
Dette giver mulighed for at træne med egne klienter, få supervision på egne klienter og samtidig have både et arbejds- og privatliv parallelt.
Det samlede program består af i alt 245 timer:

  • 75 timers teori og praksis
  • 120 timers praksis
  • 50 timers supervision.

Hvad lærer du?

 • Supervisionsprocessens rammer og faser
 • Roller og personlig stil
 • Reflekterende team og feedback
 • Lederskab, autencitet og autoritet
 • Det personlige lederskab
 • Ledelse af supervision
 • Kollegial supervision og refleksion og sagssupervision
 • Arbejdsgrupper og team
 • Gruppeprocesser, gruppeudvikling og gruppedynamikker
 • Modstande, konflikter og konflikthåndtering
 • Udfordringer i supervisionen
 • Stress og belastning.
 • Sorg, krise og traumer

“Vi vil skabe tilgange i vores træning, der opmuntrer og støtter forskellighed og mangfoldighed. Vi stræber efter at give en række kreative lærings erfaringer, der sætter de studerende i stand til at lære – på hver deres individuelle måde”

Task Force Group

Her kan du tilmelde dig vores gratis informationsmøder.

Opbygningen af vores supervisoruddannelse

Uddannelsen består af 6 moduler á 3 dage og afholdes som eksternat mandag-onsdag kl. 9.00 – 17.00.

Underviser er Anette Krogh, der har mange års erfaring med uddannelse af supervisorer.

Modul 1
Introduktion til supervision
Introduktion til supervision.
Målet med supervision og hypervision.
Etik og supervision
Supervisionens rolle i forhold til fagprofession og samfund; definition og begrebsafklaringer.
Supervisionens samarbejdsaftale og rammekontrakt med evt. opdragsgiver / ledelse/ behandlingsansvarlig.
At supervisere forskellige situationer
Afgrænsning af supervisionen ift terapi, rådgivning coaching mv.
Dialogiske principper
Reflekterende team og feedback
Supervisionsfaser
Principper for præsentation af cases i supervisionen.
Supervisionstræning
Modul 2

Settings og supervisionsmodeller
Supervisionens setting, rammer og kontekst
Individuel supervision og supervision i grupper
Grupper og gruppedynamikker
Supervision i forskellige kontekster f.eks. par, unge, misbrug, tab og sorg mv
Individuel- og gruppesupervision.
Intern og ekstern supervision; ledere i supervisionsgrupper; peer-supervision og forskellige dynamikker
Personligt lederskab, autencitet og autoritet
Personlig stil i supervisionen.
Supervisionsmodeller
Supervisionstræning

Modul 3

Supervisionsrelationen og processer
Supervisionsrelationen
Relationen mellem supervisor og supervisand
Håndtering af relationen i supervision
Relationelle dynamikker
Konflikter og konflikthåndtering
Kollegial supervision
Parallelprocesser, overføring og modoverføring i supervision;
Feedback
Selvafsløring i supervision
Supervisionstræning

Modul 4

Udfordringer i supervisionen
Magt og afmagt
Vanskeligheder i supervision
Situationer med depression, sorg, angstforstyrrelser mv.
Supervision af traumatiske situationer og risiko for re-traumatisering.
Supervisionstræning

Modul 5
Supervision i organisationer
Organisatoriske og andre konteksters indvirkning på supervision.
Grupper og teams i organisationer.
Det personlige lederskab.
Leder som supervisor
Vurdering og evaluering i praksis.
Forskning i supervision
Modul 6

Afslutning
Supervision på supervision på videoklip og case-analyse i gruppen.

Læs artiklen “Vigtige elementer i supervisionen”.

Pris 2022

Pris: kr. 38.000,-
Inklusiv online supervision.
Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh

Adgangskrav

På uddannelsen optages professionelle der arbejder med eller ønsker at arbejde med supervision, ledelse, konsultation og lignende. Du skal have mindst 3 års erfaring med reflekterende og udviklende samtaler.
Du skal som minimum have en faglig grunduddannelse og have relevant erhvervserfaring i mindst 5 år.
Er du i tvivl om du kan blive optaget på uddannelsen, så kontakt vores studievejleder.

Randers

Studiestart 15. august 2022 Randers
Niels Brocks Gade 8, 2tv, 8900 Randers

Modul 1: 15.-17. august 2022
Modul 2: 14.-16. november 2022
Modul 3: 27. februar-1. marts 2023
Modul 4: 12.-14. juni 2023
Modul 5: 04.-06. september 2023
Modul 6: 11.-13. december 2023

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk