4-årig uddannelse til gestaltterapeut og psykoterapeut

Denne psykoterapeutuddannelse er lavet til at skabe vækst, udvikling og forandringer hos mennesker gennem Gestaltinstituttets metode.

Hvem tager denne psykoterapeut uddannelse?

Alle der arbejder professionelt med omsorg, relationer, undervisning, kommunikation og ledelse med individuelle, par, familier eller grupper i forskellige faglige sammenhænge, vil drage nytte af psykoterapeut uddannelsen. En psykoterapeut uddannelse er yderst relevant for dig, der arbejder med mennesker og derfor gerne vil udvikle dine kompetencer og faglige udvikling i relationskompetence og håndteringen af vanskelige problemstillinger i dit daglige arbejde.
Uddannelsen er også for dig, der personligt søger at udvide din relationskompetence. For mange er det en stor og betydningsfuld personlig rejse at tage uddannelsen. Du vil øge din opmærksomhed på dig selv og dine relationer, dine grænser og selvstøtte og evnen til at være i kontakt med andre.

 

Undervisning

Vi lægger meget vægt på, at give de studerende de teoretiske forudsætninger der er nødvendige for at kunne arbejde som gestaltterapeut og psykoterapeut. Det gør vi ved tematiske teoretiske oplæg/forelæsninger på hvert modul. De teoretiske oplæg/forelæsninger er altid knyttet til modulets pensum sammen med praktiske øvelser, eksperimenter, refleksioner, gruppeøvelser m.v.
Alle moduler indeholder demonstration af gestaltterapi i praksis, efterfulgt af gruppediskussion.
Vores træning og uddannelse er ligesom vores terapi, humanistisk og eksperimenterende og en kombination af solid teoretisk og metodisk undervisning med stor vægt på ”Learning by doing”.

 

Studie- og træningsgrupper

Studie- og træningsgrupper er et støttende lærings-laboratorium, hvor de studerende arbejder personligt, enten med aktuelle gruppeprocesser eller træning i praksis. Formålet er, at anvende og udvikle den terapeutiske selvrefleksion, opmærksomhed og selvstøtte. Gruppetiden giver også de studerende mulighed for at træne den terapeutiske dialog og deres evne til kritisk at identificere og analysere gruppedynamikker og processer.
Studie- og træningsgruppen:

  • Mødes både ifm. undervisningen og uden for undervisningen.
  • Arbejder med forskellige personlige og faglige problemstillinger
  • Får erfaring med forskellige gruppedynamiske processer.
  • Diskuterer teori og metode, litteratur og træner den terapeutiske dialog, feedback mv.

 

Din personlige udviklingsplan

Som studerende bliver du både støttet og udfordret gennem uddannelsen, både af dine medstuderende og af dine undervisere. Hvert hold har tilknyttet en holdleder, der viser vejen i dialog med dig.

Du udarbejder en personlige udviklingsplan efter hvert modul, hvor du:

  • Evaluerer dig selv efter hvert modul
  • Reflekterer over din egen personlige vækst og udvikling
  • Reflekterer over dig selv i relation til andre
  • Reflekterer og sætter mål for din egen udvikling og vækst
  • Reflekterer og igangsætter handlinger for at nå dine mål.

Det giver holdleder og undervisere mulighed for at følge din udvikling og vækst og støtte og udfordre dig i din videre proces.
De personlige udviklingsplaner indgår også som vigtigt elementer i dine skriftelige afleveringer og afslutninger.

 

Supervision

På Gestaltinstituttet lægger vi meget vægt på supervision af de studerende, da supervisionen udvikler den studerendes personlige og faglige kompetencer i praksis.
De studerende får direkte og indirekte supervision på deres terapeutiske arbejde i praksis af deres underviser eller supervisor.
Supervision af det terapeutisk arbejde med medstuderende, individuelt eller i gruppe under studiet bliver ligeledes udøvet af underviser eller supervisor.

 

Individuel terapi og læreterapi

Egen-terapi og selvrefleksion er en vigtig og integreret del af uddannelsen.
På Gestaltinstituttet forstås egen-terapi som en personlige og individuel psykoterapi som den studerende modtager og får af en kvalificeret uddannet psykoterapeut, der opfylder kriterierne for optagelse i Psykoterapeutforeningen.
Læreterapi foregår som undervisning under uddannelsen i form af læreterapi i grupper, hvor de studerende arbejder terapeutisk med underviseren eller supervisoren.

 

Metode

Det er vores mål at støtte dig i at udvikle dine evner og kompetencer i gestaltterapiens teori og praksis. Vi stræber efter at integrere relationel gestaltterapi med den enkeltes unikke stil og facilitere opbygningen af et støttende og lærende fællesskab.
Som studerende møder du forskellige arbejdsmetoder. I al vores undervisning og træning arbejder vi fænomenologisk og procesorienteret og har fokus på den individuelle og på relationen mellem mennesker.
Målet med denne metode er, at støtte læringen og integrationen af den studerendes liv med de processer, der opstår på studiet.
At arbejde fænomenologisk, oplevelsesorienteret og eksperimenterende giver liv, dynamik og engagement i processerne, både hos de studerende og hos underviserne.
De processer der opstår, bliver koblet til teori og metode og sikrer dermed den teoretiske og metodemæssige integration. Vi vægter integrationen af teori, oplevelse og proces højt, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen.
Vi har respekt for den erfaring, faglige og menneskelige baggrund, du som studerende kommer med og lægger vægt på integrationen af den praktisk anvendelse af din individuelle faglige baggrund og profession.

 

 

“Vi tager os selv alvorlige som uddannelses institut og vi garanterer et højt uddannelsesniveau”

- Anette Krogh

Adgangskrav

Gennem optagelsesprocessen får vi mulighed for, at begynde at lære hinanden at kende.
For at kunne blive optaget på den 4-årige uddannelse til gestaltterapeut og psykoterapeut, skal du opfylde vores optagelseskriterier.
Er du kvote 1 ansøgere kan du blive optaget direkte. Du har en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog eller læge.

Kvote 2 ansøgere er primært dig med en videregående uddannelser uden psykologisk/pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Din optagelse vil blive vurderet ud fra en skriftlig ansøgning samt en personlig samtale, hvor alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring klarlægges, med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til uddannelseskravene. Du vil eventuel skulle tage supplerende kurser af relevant karakter.
Vi tilbyder et målrettet studieforberedende weekend kursus, der er adgangsgivende til vores uddannelse.

Kvote 3 ansøgere tilhører andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter. De kan i særlige tilfældeoptages på dispensation, ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer. Din optagelse vil blive vurderet ud fra en skriftlig ansøgning samt en personlig samtale, hvor alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring klarlægges, med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til uddannelseskravene. Du vil eventuel skulle tage supplerende kurser af relevant karakter.
Vi tilbyder et målrettet studieforberedende weekend kursus, der er adgangsgivende til vores uddannelse.

Alle ansøgere skal som minimum være 25 år og have relevant erhvervserfaring i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Læs mere om dispensation og merit i studieplanen.

Pris 2020

Pris: kr. 46.500,- pr. år.

Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Læs mere om Bruttoløns ordningen her, hvor du kan spar op til halvdelen af dine udgifterne til uddannelsen.

Læs mere her om Kompetencefonden her, hvor du kan søge om fondsstøtte. (Pris er inklusiv individuel terapi, supervision og eksamen som er obligatorisk på uddannelsen).

Der udarbejdes en uddannelseskontrakt, hvor 1. og 2. år udgør en sammenhængende grunduddannelse, og 3. og 4. år udgør en overbygning med specialisering.

Randers 2020

Studiestart Randers 7. august 2020
Niels Brocks Gade 8, 2tv, 8900 Randers

Modul 1: 07.-09. august 2020
Modul 2: 04.-06. september 2020
Modul 3: 23.-25. oktober 2020
Modul 4: 20.-22. november 2020
Modul 5: 15.-17. januar 2021
Modul 6: 12.-14. februar 2021
Modul 7: 19.-21. marts 2021
Modul 8: 23.-25. april 2021
Modul 9: 28.-30. maj 2021

København 2020

Studiestart København januar 2021
Ahornsgade 18, 2200 København N

 

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk