Sexolog uddannelse

Denne uddannelse giver fagprofessionelle viden og kompetencer til at kunne integrere sexologien i professionel praksis.
Uddannelsen til sexolog er udformet så den sikrer, at den studerende får et solidt grundlag af viden, færdigheder og kompetencer for sikker psykoterapeutisk praksis med seksuel og relationel sundhed og trivselsproblemer.

Hvem tager denne uddannelse?


Vores uddannelse til sexolog hviler på et klinisk grundlag og inddrager socio-kulturelle, psykologiske, relationelle, terapeutiske, samfundspolitiske, kønshistoriske perspektiver. Det er vores mål med uddannelsen, at den studerende integrerer uddannelsen i sin nuværende fagprofessionelle praksis.

Vores mål er, at uddanne professionelle sexologer med en solid basisviden der kan inddrage sexologien som fag i deres professionalisme. Med uddannelsen som sexolog får du et solidt grundlag af viden, kompetencer og færdigheder der sætter dig i stand til at sikre en praksis med seksuel og relationel sundhed og trivsel.

Du lærer at praktisere parterapi med par, hvor der ofte er komplekse sexologiske problematikker omkring intimitet, seksualitet, og erotik, utroskab og svigt, skilsmisser og tidligere relationer, monogami og åbne forhold,  mv.

Du kan have en faglig baggrund som pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, psykoterapeut, socialrådgiver, seksualvejleder eller anden relevant uddannelse.

Vi sætter etikken højt og ser sexologien som et seriøst og nødvendigt fagområde.

Vi er et evalueret uddannelsesinstitut og har derfor stor erfaring indenfor undervisning, psykoterapi og supervision.

Adgangskrav

Som studerende ved Gestaltinstituttet skal den studerende kunne dokumentere opfyldelse af nedenstående optagelseskriterier.

Gestaltinstituttets sexolog uddannelse fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

 • En bacheloruddannelse indenfor relevant område.
 • En professionsbacheloruddannelse.
 • En mellemlang videregående relevant uddannelse.
 • Psykoterapeut.
 • Anden relevant uddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring og være minimum 28 år.

Fagprofessionelle kan være f.eks fra de pædagogiske, sociale- og sundhedsfaglige områder.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de uddannelsesmæssige krav, kan du søge om at blive optaget på dispensation. Optagelse vil i disse tilfælde foregå efter individuel vurdering, hvis du skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Ansøgeren forventes i uddannelsesperioden at have mulighed for at have klienter professionelt. Ansøgere må gøre rede for dette i ansøgningen.

Hvad lærer du?

Vi har fokus på at træne og uddanne kompetente og professionelle sexologer med et højt kvalitetsniveau, der integrerer sexologien i deres praksis og engagerer sig i relationen med klienter i forskellige sammenhænge.

Vores mål med uddannelsen er:

 • at den studerende tilegner sig erfaring og viden om forskellige seksuelle vanskeligheder.
 • at give den studerende en viden både teoretisk og praktisk om sexologiske problemstillinger og behandling.
 • at praktisere parterapeutiske samtaler.
 • at fokus er rettet mod træning og praksis.
 • at integrere gestaltterapi med det sexlogiske felt.
 • at etablere et læringsmiljø for personlig og professionel udvikling og vækst.
 • at fremme udviklingen af et højt kompetenceniveau og etik i den sexologiske praksis.
 • at skabe et undersøgende rum hvor forskelligheder og mangfoldighed synliggøres, så at evnen til at arbejde i denne sexologisk terapeutiske proces styrkes.

Undervisning

Vi anvender forskellige pædagogiske metoder i vores undervisning af de studerende.

På hvert modul vil der være teoretiske oplæg/forelæsninger omkring modulets tema med efterfølgende diskussion i gruppen, praktiske øvelser og supervision.

Da egen-indsigt omkring egen seksualitet er en forudsætning for at kunne arbejde med sexologiske problemstillinger skal man være indstillet på at arbejde med egne fordomme, grænser og reaktioner.

Uddannelsen har en tværfaglig målsætning. Når flere professionelle grupper er repræsenteret i studiegruppen, får de studerende mulighed for at udveksle viden og erfaring.

Problembaseret læring og vejledning / rådgivning vil blive brugt som pædagogiske metoder i uddannelsen. Viden, evner og almindelige kompetencer vil også indlæres gennem rollespil, medier, kontakt med seksuelle kulturer og subkulturer.

Gestaltterapi

Den psykoterapeutiske metode der anvendes på Gestaltinstituttets sexologiuddannelse er gestaltterapi. Du kan læse mere om hvad gestaltterapi er her.

Psykoterapeutiske kompetencer i psykoterapi og psykologi er afgørende for at kunne arbejde i det sexologiske felt, derfor lægger vores uddannelse stor vægt på psykoterapeutisk praksistræning.

Gestaltterapien er meget effektiv når det handler om grænser, kontakt, opmærksomhed og den psykoterapeutiske dialog – alle afgørende elementer for at blive en kompetent sexolog.

Da seksualitet af mange opleves som meget intimt og sårbart, er det vigtigt at vi som sexologer har evnen til at etablere en psykoterapeutisk relation med fokus på tilstedeværelse, validering, inklusion og villig til åben dialog.

Undervisere

Karen Yde Hove.

Speciallæge i Almen Medicin.
Supervisor.
Censor i Almen Medicin.

Censor på Masteruddannelsen i Sexologi på AAU.
Praksiskonsulent for Kvindeafdelingen, Hospitalsenhed Midt.
Tutorlæge for medicinstuderende og uddannelseslæger.

Helle Nygaard Gerbild.

Ph.d. stud. på Sexologisk Forskningscenter, AAU.
Sexologisk rådgiver (DACS).
Master i Sexologi, AAU.
Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).
Ph.d. stud., Sexologisk Forskningscenter, AAU.
Lektor ved, University College Lillebælt

Anette Krogh.

Sexolog, supervisor og gestaltterapeut.
Læs mere her.

Vores undervisere er specialister med mange års praksis erfaring i arbejdet med parterapi og sexologi.
Der vil være flere gæsteforelæsere og foredragshoodere under studiet.

En tilfredsstillet seksualitet vil smitte af og give indre styrke, en følelse af kraftfuldhed, der kan præge mange af livets andre forhold”.

- Wilhelm Reich

Moduler

Uddannelsen består af 9 3-dages moduler, er eksternat og afholdes i fredag – søndag.

Pris 2020

Pris: kr. 46.500,- kr.

Prisen er inklusiv eksamen.

Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Modul oversigt

Modul 1
 • Menneskets seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv.
 • Seksuelle rettigheder, samt etik og lovgivning i forhold til seksualitet.
 • Grundlæggende begreber indenfor sexologi og klinisk sexologi
Modul 2
 • Manden og kvindens seksualitet
 • Kønsroller og parforhold
 • Seksualitet som bio-psyko-socialt fænomen
 • Seksuelle fantasier og ønsker
 • Den sexologiske samtale
Modul 3
 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner
 • Seksuel sundhed og trivsel
 • Anatomi, fysiologi og neurologi set i forhold til seksualitet
 • Seksuelle dysfunktioner og brugen af teknikker og medicinske hjælpemidler
 • Kroniske sygdomme – hvad gør det ved seksualiteten?
 • Handicappede og seksualitet.
 • Seksualitet og relationer som handicappet.
 • Ældres seksualitet og kærlighedsforhold.
Modul 4
 • Køn, seksuel identitet og seksuel orientering
 • Seksuel mangfoldighed
 • Kønsidentitet og homoseksualitet.
 • Etniske minoriteter og deres seksualitet.
 • Seksuelle afvigelser og minoriteter.
Modul 5
 • Feltarbejde og studietur
Modul 6
 • Seksuel udvikling
 • Reproduktion
 • Seksualitet i et livsforløb
 • Børn og unges seksualitet og seksuelle udvikling
 • Prævention.
 • Graviditet, fødsel og seksualitet
 • Seksualitet efter fødsel
Modul 7
 • Seksualitet og relationer
 • Kærlighed og forelskelse.
 • Lyst og passion
Modul 8
 • Seksuelle overgreb
 • Seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex
 • Tabu og traumer.
 • Fremtidens seksualitet

Randers

Studiestart Randers 21. august 2020
Stemannsgade 1, 8900 Randers

Modul 1: 21.-23. august 2020
Modul 2: 18.-20. september 2020
Modul 3: 30 oktober.-01. november 2020
Modul 4: 27.-29. november 2020
Modul 5: 22.-24. januar 2021
Modul 6: 12.-14. marts 2021
Modul 7: 16.-18. april 2021
Modul 8: 07.-09. maj 2021
Modul 9: 11.-13. juni 2021

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk