fbpx

Studerende på Gestaltinstituttet

Studiemiljøet er afgørende for din personlige og professionelle udvikling.
I vores undervisning skaber vi et undersøgende rum, hvor forskelligheder og mangfoldighed synliggøres, så din evne til at arbejde i denne terapeutiske proces styrkes.

Vores opbygning af uddannelsen giver mulighed for udveksling af nye ideer, frugtbar udvikling, engagement og mødet med forskelligheder.
Som studerende vil du være i et læringsmiljø, der støtter gruppelæring og hvor du kan udvikle dig både individuelt og relationelt.
Studiemiljøet er afgørende for din trivsel, engagement og læring. Studiemiljøet på Gestaltinstituttet stiller krav til os som uddannelsessted og vores ansvar for at inddrage dig som studerende i den fortsatte udvikling af et godt studiemiljø.
Du vil oplever et studie- og læringsmiljø, der understøtter din faglige udvikling, da det organisatoriske, undervisningsmæssige og fysiske miljø fungerer sammen.

Der er skabt en terapeutisk ramme, hvor jeg kommer med mit hele menneske og ikke kun er studerende – men lærer at være i terapi og være gestaltterapeut som en livsstil.

Praksis og teori er tæt forenet, hvilket det har været fra dag ét på Gestaltinstituttet – og at der er mulighed for at vælge en speciale-retning.

Jeg  lægge primært vægt på at jeg udvikler sig selv som menneske og får en større bevidsthed om egne ressourcer og forsvarsmekanismer, så jeg mere bevidst kan vælge den retning i livet, jeg vil gå.
Og instituttet tilbyder et lille, overskueligt og intimt studiemiljø med mulighed for at komme tæt på dine medstuderende.

Der er tale om kompetente undervisere og tæt faglig og personlig supervision under uddannelsesforløbet”.

- Charlotte, Socialrådgiver

“Vi arbejder fænomenologisk og oplevelsesorienteret. Jeg er også særlig glad for vægtningen af terapi-træningen dvs. rollerne som terapeut, klient og observant, og måden hvorpå gestaltterapien anvender forskellige eksperimenter som metode. Og så er vi et lille hold hvilket betyder, at jeg som studerende er meget i fokus og meget aktiv deltagende. Der er en rigtig god relation mellem os som studerende og undervisere – og der er højt til loftet og plads til et befriende grin!
Den vigtigste overvejelse for mig i valget af uddannelsesinstitution var det menneskesyn, som ligger til grund for gestaltterapien dvs. den eksistentielle tilgang og troen på, at det er relationen mellem klient og terapeut, der er betydningsfuldt og i centrum.

Anden vigtig overvejelse var, at uddannelsen skulle være godkendt af Psykoterapeutforeningen, så jeg efterfølgende kunne søge medlemskab.

Jeg lægge primært vægt på det teoretiske fundamentet gestaltterapien bygger på et uformelt læringsmiljø med fin balance mellem teori og træning og mindre hold. Det er en rigtig fin uddannelse, hvor jeg som person er i konstant udvikling”

- Laila, Socialrådgiver

“Det jeg sætter mest pris på ved Gestaltinstituttet, er at der bliver skabt nogle trygge rammer, hvor der er respekt for den enkeltes ståsted og udvikling. Det vigtigste for mig, i valg af uddannelsessted, har været den fænomenologiske tilgang til det terapeutiske arbejde med mennesker. Der tages udgangspunkt i hvad der opleves her og nu. Det er en super nærværende og respektfuld måde at arbejde med mennesker på. Det betyder meget for mig at der på Gestaltinstituttet, arbejdes meget praksisorienteret. Når det handler om samværet og arbejdet med mennesker, er teorien, for mig, blot et fagligt fundament, som er vigtig for at kunne tage ejerskab for de værdier der ligger til grund for de metoder vi arbejder med, men træningen i betydningen af mødet med og og kontakten til -et andet menneske, er, for mig, den vigtigste del af undervisningen. Det kan jeg ikke læse mig til.

Det jeg mest lægger vægt på er de trygge rammer, som sættes af underviser og respekten for den enkelte, den praksisnære undervisning og det fænomenologiske humanistisk eksistentielle værdisæt og tilgang til mennesker”.

- Berit, Socialrådgiver

“Jeg sætter pris på uddannelsens oplevelsesorienterede tilgang og fokus på relationers betydning for personlig udvikling.
Det vigtigste i forhold til mit valg af uddannelsesinstitut er værdigrundlaget. Værdierne er for mig er et udtryk for instituttets indre etiske og moralske kompas. Værdierne er desuden vigtige for mig, da de siger noget om instituttets menneskesyn og udviklingssyn.
Jeg anbefaler Gestaltinstituttet til andre primært pga. instituttets værdigrundlaget, den fænomenologiske tilgang og valgmuligheder af speciale”.

Det jeg mest lægger vægt på er de trygge rammer, som sættes af underviser og respekten for den enkelte, den praksisnære undervisning og det fænomenologiske humanistisk eksistentielle værdisæt og tilgang til mennesker”.

- Dorte, Lektor i pædagogik

“Det er ikke nok, at en uddannelse har en velvalgt og relevant litteraturliste. Underviserne er af afgørende betydning for kvaliteten – og så er det jo godt, at Gestaltinstituttet har et stærkt hold.
Da jeg valgte uddannelsesinstitut var det er vigtigst for mig, at fagligheden er i orden.
Jeg anbefaler Gestaltinstituttet, da de lægger så stor vægt på “Learning by doing”. At der lægges vægt på egen-ansvarlighed og at vi arbejder relationelt og med dét, som fylder nu og her”

-Rikke, pædagog

Vil du vide mere om den studerendes ansvar og forpligtelser?

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk