fbpx

Professionel
supervisor

Vores uddannelse til supervisor er en praksisorienteret og målrettet uddannelse for dig, der ønsker at udøve klinisk supervision eller afholde superviserende samtaler med f.eks. fagprofessionelle, i organisationer, institutioner og uddannelsesinstitutioner – både individuelt og i andre forskellige gruppesammenhænge.

Vores supervisoruddannelse kan anvendes både i den private og offentlige sektor, hvor psykoterapeuter, professionelle, ledere og fagprofessionelle arbejder med relationer.

Vi har stort kendskab til de kvalifikationer, kompetencer og den praksistræning det kræver at kunne supervisere kompetent og professionelt.

Om uddannelsen

Hos os er supervision en grundlæggende proces, et læringsrum og en nødvendig støtte for fagprofessionelle i deres hverdagspraksis.
Supervision er et middel til bedre at forstå sin praksis på, til at reflektere over situationen og relationen og til at orientere sig i sit professionelle arbejde.

Endvidere øger supervisionen opmærksomheden på supervisor/supervisand-relationen og gennem støtte af det professionelle faglige fællesskab at kunne tilbyde den bedst mulige praksis for sin målgruppe, uanset om du er psykoterapeut eller anden fagprofessionel.

Uddannelsen giver alle deltagere mulighed for at bidrage med deres kreativitet og ekspertise, der understøtter refleksion på både et teoretisk og praktisk niveau.

Denne uddannelse giver dig en teoretisk, praksisnær og oplevelsesmæssig uddannelse med det formål at udvikle færdigheder som supervisor.

Denne uddannelse lever op til EAGT’s kvalitetskrav og standarder. EAGT (European Association for Gestalt Therapy) er en EWAO; hvilket betyder European Wide Accrediting Organization og dermed medlem af EAP (European Association for Psychotherapy).

“Vi vil skabe tilgange i vores træning, der opmuntrer og støtter forskellighed og mangfoldighed. Vi stræber efter at give en række kreative lærings erfaringer, der sætter de studerende i stand til at lære – på hver deres individuelle måde”

Task Force Group

Hvem tager denne uddannelse?

Alle, der arbejder professionelt med mennesker f.eks indenfor social-, psykiatri-, undervisnings- og behandlingssektoren, arbejder med ledelses- og personaleopgaver, konsulentfunktioner eller lignende.

Du kan have en funktion som mentor, leder, rådgiver, vejleder eller andet, hvor relationen og kontakten er grundlaget for samtalen.

Du kan være psykoterapeut, der også gerne vil arbejde som supervisor.

Du kan som leder eller mellemleder anvende supervision i forbindelse med ledelse, trivsel, konflikter og udfordret psykisk arbejdsmiljø.

Med Gestaltinstituttets supervisoruddannelse kan du arbejde både som intern eller ekstern supervisor med supervision af individuelle og grupper/teams, kollegial supervision, sags-supervision og den superviserende samtale i mange faglige sammenhænge.

Du udbygger dine kompetencer til at supervisere og arbejde med refleksive processer på et avanceret niveau med både enkeltindivider og grupper.

Du bliver trænet i at påtage dig lederskabet af processen og i metoder til inddragelse af grupper i supervisionsprocessen.
Vi tager udgangspunkt i dine personlige og faglige kompetencer og inddrager erfaringer fra dit eget konkrete arbejdsliv.
Uddannelsens opbygning, struktur og varighed er optimal for dig, der ønsker at tage en kvalificerende uddannelse og have et arbejds- og familieliv samtidig.

Undervisning

Vi lægger vægt på træning i praksis, gruppediskussion og inddragelse af teori og etik.
De teoretiske oplæg/forelæsninger er direkte forbundet til din hverdag og altid knyttet til modulets pensum. Der demonstreres supervisionssamtaler, og der superviseres direkte og indirekte på dine egne cases.

Vi arbejder med individuel supervision, peer feedback, case-gennemgange, gruppediskussioner, eksperimenter, refleksioner, gruppeøvelser m.v.
Vores træning og uddannelse er ligesom vores supervision relationel og en kombination af solid teoretisk og metodisk undervisning med stor vægt på ”Learning by doing”.

Uddannelsen består af seks moduler á tre dage og afholdes som eksternat:

Mandag kl. 10.00 – 17.00
Tirsdag kl. 09.00 – 17.00
Onsdag kl. 09.00 – 16.00.

Uddannelsen løber over 18 måneder fordelt med to moduler på hvert halvår, da det er vigtigt at uddannelsen afspejler virkeligheden og at processerne får tid.
Dette giver mulighed for at træne med egne klienter, få supervision på egne træningsklienter og samtidig have både et arbejds- og privatliv parallelt.

Det samlede program består af i alt 245 timer:

 • 75 timers teori og praksis
 • 120 timers praksis
 • 50 timers supervision.

Underviser

Supervisor Anette Krogh (EAGT. European Association of Gestalttherapy).

Gestaltinstituttet har andre tilknyttede supervisorer, der deltager som supervisorer på uddannelsen.

Hvad lærer du?

 • Supervisionsprocessens rammer og faser
 • Roller og personlig stil
 • Reflekterende team og feedback
 • Lederskab, autenticitet og autoritet
 • Det personlige lederskab
 • Ledelse af supervision
 • Kollegial supervision og refleksion og sagssupervision
 • Arbejdsgrupper og team
 • Gruppeprocesser, gruppeudvikling og gruppedynamikker
 • Modstande, konflikter og konflikthåndtering
 • Udfordringer i supervisionen
 • Stress og belastning.
 • Sorg, krise og traumer

Optagelseskriterier

På uddannelsen optages fagprofessionelle, der arbejder med eller ønsker at arbejde med supervision, ledelse, konsultation og lignende. Du skal have mindst tre års erfaring med reflekterende og udviklende samtaler.
Du skal som minimum have en faglig grunduddannelse og have relevant erhvervserfaring i mindst fem år.
Er du i tvivl, om du kan blive optaget på uddannelsen, så kontakt vores studievejleder.

Opbygningen af vores supervisoruddannelse

Uddannelsen består af seks moduler á tre dage og afholdes som eksternat mandag-onsdag:
Mandag kl. 10.00 – 17.00, tirsdag kl. 09.00 – 17.00 og onsdag kl. 09.00 – 16.00.

Underviser er Anette Krogh, der bl.a. er international uddannet supervisor og har mange års erfaring med uddannelse af supervisorer.

Modul 1

Introduktion til supervision

 •  Introduktion til supervision.
 • Målet med supervision og hypervision.
 • Etik og supervision.
 • Supervisionens rolle i forhold til fagprofession og samfund; definition. og begrebsafklaringer.
 • Supervisionens samarbejdsaftale og rammekontrakt med evt. opdragsgiver / ledelse/ behandlingsansvarlig.
 • At supervisere forskellige situationer.
 • Afgrænsning af supervisionen ift terapi, rådgivning coaching mv.
 • Dialogiske principper.
 • Reflekterende team og feedback.
 • Supervisionsfaser.
 • Principper for præsentation af cases i supervisionen.
 • Supervisionstræning.

Modul 2

Settings og supervisionsmodeller

 • Supervisionens setting, rammer og kontekst.
 • Individuel supervision og supervision i grupper.
 • Grupper og gruppedynamikker.
 • Supervision i forskellige kontekster f.eks. par, unge, misbrug, tab og sorg mv.
 • Individuel- og gruppesupervision.
 • Intern og ekstern supervision; ledere i supervisionsgrupper; peer-supervision og forskellige dynamikker.
 • Personligt lederskab, autenticitet og autoritet.
 • Personlig stil i supervisionen.
 • Supervisionsmodeller.
 • Supervisionstræning.

Modul 3

Supervisionsrelationen og processer

 • Supervisionsrelationen.
 • Relationen mellem supervisor og supervisand.
 • Håndtering af relationen i supervision.
 • Relationelle dynamikker.
 • Konflikter og konflikthåndtering.
 • Kollegial supervision.
 • Parallelprocesser, overføring og modoverføring i supervision.
 • Feedback.
 • Selvafsløring i supervision.
 • Supervisionstræning.

Modul 4

Udfordringer i supervisionen

 • Magt og afmagt.
 • Vanskeligheder i supervision.
 • Situationer med depression, sorg, angstforstyrrelser mv.
 • Supervision af traumatiske situationer og risiko for re-traumatisering.
 • Supervisionstræning.

Modul 5

Supervision i organisationer

 • Organisatoriske og andre konteksters indvirkning på supervision.
 • Grupper og teams i organisationer.
 • Det personlige lederskab.
 • Leder som supervisor.
 • Vurdering og evaluering i praksis.
 • Forskning i supervision.

Modul 6

Afslutning

 • Supervision på supervision på videoklip og case-analyse i gruppen.

Datoer Randers

Studiestart 2. september 2024 Randers
Niels Brocks Gade 8, 3, 8900 Randers C

MODUL 1:      02. – 04. september 2024
MODUL 2:     09. – 11. december 2024
MODUL 3:     10. – 12. februar 2025
MODUL 4:     19. – 21. maj 2025

MODUL 5:      11. – 13. august 2025
MODUL 6:      03. – 05. november 2025

 

Gestaltinstituttet

Pris 2024/2025

Pris: kr. 42.000,-

Inklusiv onlinesupervision

Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk