fbpx

4-årig uddannelse til psykoterapeut og gestaltterapeut

 

Hvem tager denne psykoterapeut uddannelse?

Alle der arbejder professionelt med omsorg, relationer, undervisning, kommunikation og ledelse med individuelle, par, familier eller grupper i forskellige faglige sammenhænge, vil drage nytte af psykoterapeutuddannelsen. En psykoterapeutuddannelse er yderst relevant for dig, der arbejder med mennesker og derfor gerne vil udvikle dine relationskompetence og håndteringen af vanskelige problemstillinger i dit daglige arbejde.

For mange er det en stor og betydningsfuld personlig rejse at tage uddannelsen. Du vil øge din opmærksomhed på dig selv og dine relationer, dine grænser, selvstøtte og evnen til at være i kontakt med andre.

Vores uddannelse er certificerede af DPFO som vi samarbejder med om at ansøge Dansk Akkrediteringsinstitution om en niveauvurdering på niveau 7, hvilket svarer til et master-niveau. Du kan læse mere om niveauvurderingsprocessen her.

“Vi tager os selv alvorlige som uddannelsesinstitut og vi garanterer et højt uddannelsesniveau”

- Anette Krogh

Undervisning

Vores træning og uddannelse er ligesom vores terapi, humanistisk og eksperimenterende og en kombination af solid teoretisk og metodisk undervisning med stor vægt på ”Learning by doing”.

Vi lægger meget vægt på, at give de studerende solid træning og de teoretiske forudsætninger der er vigtige for at kunne arbejde som psykoterapeut. Det gør vi ved tematiske teoretiske oplæg/forelæsninger på hvert modul. De teoretiske oplæg/forelæsninger er altid knyttet til modulets pensum sammen med praktiske øvelser, eksperimenter, refleksioner, gruppeøvelser m.v.
Træning i den terapeutiske relation og dialog er hjertet i vores uddannelse, derfor vægtes den praktiske træning højt.
Alle moduler indeholder demonstration af gestaltterapi i praksis, efterfulgt af gruppediskussion.

Studie- og træningsgrupper

Studie- og træningsgrupper er et støttende lærings-laboratorium, hvor de studerende arbejder personligt, enten personligt , med aktuelle gruppeprocesser eller træning i praksis. Formålet er at anvende og udvikle den terapeutiske selvrefleksion, opmærksomhed og selvstøtte. Gruppetiden giver også de studerende mulighed for at træne den terapeutiske relation og dialog samt deres evne til at identificere og arbejde med gruppedynamikker og processer.

Din personlige udviklingsplan

Som studerende bliver du både støttet og udfordret gennem uddannelsen, både af dine medstuderende og af dine undervisere. Hvert hold har tilknyttet en holdleder, der viser vejen i dialog med dig.

Du udarbejder en personlige udviklingsplan efter hvert modul, hvor du:

  • Evaluerer dig selv efter hvert modul
  • Reflekterer over din egen personlige vækst og udvikling
  • Reflekterer over dig selv i relation til andre
  • Reflekterer og sætter mål for din egen udvikling og vækst
  • Reflekterer og igangsætter handlinger for at nå dine mål.

Det giver holdleder og undervisere mulighed for at følge din udvikling og vækst og støtte, vejlede og udfordre dig i din videre proces.
De personlige udviklingsplaner indgår også som vigtigt elementer i dine skriftelige afleveringer.

Supervision

På Gestaltinstituttet lægger vi meget vægt på supervision, da supervisionen udvikler den studerendes personlige og faglige kompetencer i praksis.

De studerende får direkte og indirekte supervision på deres terapeutiske arbejde i praksis af deres underviser eller supervisor. Supervision af det terapeutisk arbejde med medstuderende, individuelt eller i gruppe bliver ligeledes udøvet af underviser eller supervisor.

Alle vores undervisere er uddannede supervisorer.

Personlig terapi og læreterapi

Personlig terapi (-også kaldet egenterapi) og selvrefleksion er en vigtig og integreret del af uddannelsen.
På Gestaltinstituttet forstås personlig terapi som en personlige og individuel psykoterapi som den studerende modtager og får af en kvalificeret uddannet psykoterapeut (MPF).

Det anbefales at den studerende går i personlig terapi ca. 10-15 timer pr. studieår ud over den personlige terapi der indgår i undervisningen.

Metode

Vi har respekt for den erfaring, faglige og personlige baggrund, du som studerende kommer med og lægger vægt på at integrere  din individuelle personlige og faglige baggrund  samt personlige stil i din træning i psykoterapeutisk praksis.

Som studerende møder du forskellige arbejdsmetoder. I al vores undervisning og træning arbejder vi fænomenologisk og procesorienteret og har fokus på den individuelle og på relationen mellem mennesker.

Målet med denne metode er, at støtte læringen og integrationen af den studerendes liv med de processer, der opstår på studiet.
At arbejde fænomenologisk, oplevelsesorienteret og eksperimenterende giver liv, dynamik og engagement i processerne, både hos de studerende og hos underviserne.

Vi vægter integrationen af teori, oplevelse og proces højt, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen.

Optagelseskriterier

Gennem optagelsesprocessen får vi mulighed for, at begynde at lære hinanden at kende.
For at kunne blive optaget på den 4-årige uddannelse til gestaltterapeut og psykoterapeut, skal du opfylde vores optagelseskriterier jvf. “Optagelseskrav til de tværministerielle krav”.

Du kan ansøge om optagelse i kvote 1, kvote 2 og kvote 3 samt på merit.
Er du i tvivl om du kan blive optaget på vores uddannelse, er du velkommen til at kontakte vores studieleder.

Er du kvote 1 ansøgere kan du blive optaget direkte. Du har en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog eller læge.

Kvote 2 ansøgere er primært dig med en uddannelse på minimum professionsbachelor (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.
Du skal minimum have 3 års praktisk erfaring med udøvelse af egen uddannelse.
Du kan optages efter en konkret vurdering ved en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for dig.
Vi tilbyder et målrettet studieforberedende weekendkursus, der er adgangsgivende til vores uddannelse.

Kvote 3 ansøgere er dig der tilhører andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter. Du kan i særlige tilfælde optages på dispensation, ud fra en helhedsvurdering af dine  kvalifikationer. Du har f.eks. en praktisk, musisk, kreativ eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige, relationelle og erhvervsmæssige erfaringer. Din optagelse vil blive vurderet ud fra en skriftlig ansøgning samt en personlig samtale, hvor alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring klarlægges, med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til uddannelseskravene. Du vil eventuel skulle tage supplerende kurser af relevant karakter.

Optagelse kan ske såfremt du kan supplere med kurser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik. Vi tilbyder et målrettet studieforberedende weekendkursus, der er adgangsgivende til vores uddannelse.

Alle ansøgere skal som minimum være 25 år og have relevant erhvervserfaring i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Læs mere om dispensation og merit i studieplanen.

 

Randers 2023-2024

Studiestart Randers 04. august 2023
Niels Brocks Gade 8, 3, 8900 Randers


MODUL 1:04. – 06. august 2023
MODUL 2:01. – 03. september 2023
MODUL 3:29. september – 1. oktober 2023
MODUL 4:03. – 05. november 2023
MODUL 5:08. – 10. december 2023
MODUL 6:19. – 21. januar 2024
MODUL 7:01. – 03. marts 2024
MODUL 8:03. – 05. maj 2024
MODUL 9:14. – 16. juni 2024

Pris

Pris: kr. 46.500,- pr. år.

Prisen er eksklusiv eksamen. Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Læs mere om Bruttolønsordningen her, hvor du kan spar op til halvdelen af dine udgifterne til uddannelsen.

Læs mere om Kompetencefonden her, hvor du kan søge om fondsstøtte.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk