fbpx

Hvad er gestaltterapi?

Gestaltteori og gestaltmetode er grundlaget for al vores psykoterapeutiske arbejde. Gestaltteori er en veludviklet relationel psykologisk teori om hvordan vi som mennesker oplever og organiserer information og hvordan vi bruger det i relation til hinanden.
I den relationelle gestaltterapi er tilstedeværelse, dialog, inklusion og synlighed
grundlæggende elementer i den terapeutiske relation og dialog.

På Gestaltinstituttet er vores psykoterapeutiske metode relationel gestaltterapi. Det relationelle perspektiv er så centralt i teorien om gestaltterapi, at uden det er der ingen sammenhængende kerne i gestaltterapiens teori, metode eller praksis.

Gestaltterapi er en velfunderet humanistisk og eksistentiel psykoterapi. Gestaltterapien bygger på mange betydelige filosofier og studier, herunder f.eks. gestaltpsykologi, videnskabelig feltteori, eksistentiel og fænomenologisk filosofi, psykoanalyse mv.

Gestaltterapi hjælper med at udvikle egenopmærksomhed, selvindsigt, forståelse og selvstøtte og sætter os i stand til at skabe et mere meningsfuldt liv.

Målet er, at forøge opmærksomheden omkring hvordan vi er i verden sammen med andre mennesker, både i forhold til den verden vi eksisterer i nu og til de oplevelser vi har med os, så at vores valg bliver så autentiske som muligt.

Gestaltterapi er en meget effektiv og respektfuld forandringsproces i det relationelle arbejde med individuelle, par, familier, grupper, organisationer mv.

Theory and knowledge remain suspect, not because of inherent worthlessness, but because of their historic isolation from action. Without theoretical orientation, however, action is vulnerable to oversimplified and glib imitativeness – even mimicry – and to the use of the gimmick.

Erving Polster

Her kan du læse meget mere om gestaltterapi