fbpx

Professionel sexolog

Denne uddannelse giver fagprofessionelle den nødvendige viden, færdigheder, træning og kompetencer til at kunne integrere sexologien i forskellige professionelle sammenhænge.

Du kan efter uddannelsen arbejde med enkeltindivider og par både  med rådgivning og (par)terapeutiske samtaler.

Hvem tager denne uddannelse?


Vores uddannelse til professionel sexolog inddrager den kliniske sexologi og relationelle, terapeutiske, psykologiske, samfundspolitiske, socio-kulturelle og kønshistoriske perspektiver.

Det er vores mål med uddannelsen, at den studerende integrerer uddannelsen i sin nuværende fagprofessionelle praksis, derfor er uddannelsen tilrettelagt, så det er muligt at have arbejde samtidig.
Med uddannelsen som professionel sexolog får du et solidt klinisk sexologisk grundlag, der sætter dig i stand til at udøve sikker sexologisk praksis.

Du lærer at praktisere dialoger, hvor der ofte er komplekse relationelle og sexologiske problematikker omkring f.eks. intimitet, lyst, erotik, nydelse, kærlighed, utroskab og svigt, traumer mv.

Du kan have en faglig baggrund som f.eks. psykoterapeut, pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, seksualvejleder eller anden relevant uddannelse.

Vi sætter etikken højt og ser sexologien som et seriøst og nødvendigt fagområde.

Vi er et evalueret uddannelsesinstitut og har derfor stor erfaring indenfor undervisning, psykoterapi og supervision.

Med vores sexologiske uddannelse kan du søge medlemskab hos DACS (Danish Association for Clinical Sexology).

En tilfredsstillet seksualitet vil smitte af og give indre styrke, en følelse af kraftfuldhed, der kan præge mange af livets andre forhold”.

- Wilhelm Reich

Det siger vores studerende om uddannelsen

“Kvaliteten af undervisningen er helt i top. Det er fantastisk at tage en uddannelse, hvor alt man bliver undervist i, er utroligt spændende og videreformuleret på en måde, hvor man hele tiden føler, man kan være med”.

Læs flere referencer her

Hvad lærer du?

Vi har fokus på at træne og uddanne kompetente og professionelle sexologer med et højt kvalitetsniveau, der integrerer sexologien i deres praksis og engagerer sig i relationen med klienter i forskellige sammenhænge.

Vores mål med uddannelsen er:

 • at den studerende tilegner sig erfaring og viden om forskellige relationelle og seksuelle vanskeligheder.
 • at give den studerende viden både teoretisk og praktisk om relationer og kliniske sexologiske problemstillinger og behandling.
 • at integrere den psykoterapeutiske dialog med det sexologiske felt.
 • at praktisere terapeutiske samtaler, både individuelt og med par.
 • at praktisere sexologisk rådgivning, både individuelt og med par.
 • at fokus er rettet mod træning og praksis.
 • at etablere et læringsmiljø for personlig og professionel udvikling og vækst.
 • at fremme udviklingen af et højt kompetenceniveau og etik i den sexologiske praksis.
 • at skabe et undersøgende rum, hvor forskelligheder og mangfoldighed synliggøres, så evnen til at arbejde i den sexologiske og relationelle proces styrkes.

Undervisning

Vi anvender forskellige pædagogiske metoder i vores undervisning af de studerende.

På hvert modul vil der være teoretiske oplæg/forelæsninger omkring modulets tema med efterfølgende diskussion i gruppen, praktiske øvelser og supervision.

Da indsigt omkring egen seksualitet og relationer er en forudsætning for at kunne arbejde med relationelle og sexologiske problemstillinger, skal man være indstillet på at arbejde med egne fordomme, grænser og reaktioner.

Uddannelsen har en tværfaglig målsætning. Når flere professionelle grupper er repræsenteret i gruppen, får de studerende mulighed for at udveksle viden og erfaringer.

Vejledning og rådgivning bliver brugt som pædagogisk metode i uddannelsen. Viden, evner og kompetencer indlæres gennem rollespil, anvendelse af forskellige medier, kontakt og feltundersøgelser af seksuelle kulturer og subkulturer, samt opfølgning af indtryk i gruppen.

Gestaltterapi

Den psykoterapeutiske metode der anvendes på uddannelsen er relationel gestaltterapi. Du kan læse mere om hvad gestaltterapi er her.

Gestaltterapien er meget effektiv, når det handler om relationer, grænser, kontakt, opmærksomhed og den psykoterapeutiske dialog – alle afgørende elementer for at blive en kompetent professionel sexolog.

Dialogiske kompetencer er afgørende for at kunne arbejde i det sexologiske felt, derfor lægger vores uddannelse stor vægt på præcis den psykoterapeutisk praksistræning både hvad angår individuel terapi og parterapi.

Da seksualitet af mange opleves som meget intimt og sårbart, er det vigtigt at vi som professionelle sexologer har evnen til at etablere en relation med fokus på tilstedeværelse, validering, inklusion og villig til åben dialog.

Optagelseskriterier

Som studerende ved Gestaltinstituttet skal du kunne dokumentere opfyldelse af nedenstående optagelseskriterier.

Gestaltinstituttets professionelle sexologuddannelse fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført en eller flere af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse.
 • En professionsbacheloruddannelse.
 • En mellemlang videregående relevant uddannelse.
 • Psykoterapeut.
 • Anden relevant uddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring og være minimum 28 år.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de uddannelsesmæssige krav, så kontakt vores studievejleder og hør nærmere om dine muligheder.

Undervisere

Anette Krogh

Klinisk sexolog (DACS),
Supervisor. (EAGT. European Association of Gestalttherapy)
Gestaltterapeut. (EAGT. European Association of Gestalttherapy)
Parterapeut (GATLA. Gestalt Institute of Los Angelses)
Læs mere her


Karen Yde Hove

Speciallæge i Almen Medicin.
Supervisor.
Censor i Almen Medicin.

Censor på Masteruddannelsen i Sexologi på AAU.
Praksiskonsulent for Kvindeafdelingen, Hospitalsenhed Midt.
Tutorlæge for medicinstuderende og uddannelseslæger.


Helle Nygaard Gerbild

Ph.d., fysioterapeut og Sundhedsfaglig kandidat
Sexologisk rådgiver (DACS) og Master i Sexologi.
Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).
Lektor ved University College Lillebælt
Bestyrelsesmedlem af K.Vinders Fond


Martha Helliesen

Ph.D. Interdisciplinary; Sexology & Psychology & Neuroscience
Cand.Scient (M.S.) Physiology
Gestalt Therapist
Gestalt Supervisor
Licensed Massage Therapist
Certified Personal Trainer
Corrective Exercise Specialist
Læs mere her

 

Nooah Willeholm 

Læge (cand.med.)
Politisk aktivist med fokus på transpersoners rettigheder
Rådgiver og underviser i LGBTQIA+ personers sundhed, køn og seksualitet
Konsulent for NGO’er i Danmark og Tyskland
Under uddannelse til gestaltterapeut ved Gestaltinstituttet


Trine Dupont

Oplevelses-orienteret psykoterapeut
Grunduddannelse ved Institut for krop- og gestaltterapi
Forfatter til “Berørt – seksualitet som livskraft”
Kursusudbyder i tantramassage
Foredragsholder
Tantramassør
Læs mere her


Jørn Uhrenholt

Systemisk-Narrativ Psykoterapeut og Supervisor
Forfatter til “Berørt – seksualitet som livskraft”
Kursusudbyder i tantramassage
Foredragsholder
Tantramassør
Læs mere her

 

Vores undervisere er specialister med mange års praksis erfaring i arbejdet med parterapi, individuel terapi samt klinisk og professionel sexologi.
Der vil være flere gæsteforelæsere og foredragsholdere under studiet.

Moduler

Uddannelsen forløber over halvandet år og består af ni 3-dages moduler inklusiv et eksternat.
OBS: Rækkefølgen af modulerne 4, 5 og 6 er ændret. Indholdet er som beskrevet. 
Hent endeligt program lidt højere oppe på siden. 

Modul 1

Introduktion til klinisk sexologi

 • Menneskets parforhold og seksualitet set i et historisk, kulturelt, sociologisk og religiøst perspektiv.
 • Seksualitet som bio-psyko-socialt fænomen.
 • Hvad er klinisk sexologi?
 • Mænd og kvinders seksualitet.
 • Kønsroller og parforhold.
 • Sex og samliv i et livsforløb.
 • Introduktion til parterapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.

Modul 2

Sexologi og terapeutisk dialog

 • Terapeutisk relation og dialog.
 • PLISSIT-modellen.
 • Seksualitet og relationer.
 • Parterapeutisk teori og metode.
 • Seksuel lyst og lystmodeller.
 • Lystproblematikker.
 • Erotik og intimitet.
 • Sensualitet og nydelse.
 • Relationelle problemstillinger.
 • Projekt SEXUS.
 • Parterapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.

Modul 3

Seksuel sundhed og trivsel

 • Anatomi og fysiologi.
 • Seksuel sundhed og trivsel.
 • Seksuelle problemstillinger og seksuelle dysfunktioner.
 • Terapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.
 • Case-arbejde og supervision.

Modul 4

Køn, seksuel identitet og seksuel orientering

 • Kultur, relationer og seksualitet.
 • Seksuel mangfoldighed.
 • Kønsidentitet og homoseksualitet.
 • Seksuelle mangfoldigheder.
 • Terapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.
 • Case-arbejde og supervision.

Modul 5

Feltarbejde og studietur

 • Feltundersøgelse af seksualitet.
 • Observation og etnografi.

Modul 6

Parterapeutiske problemstillinger

 • Kærlighed og forelskelse.
 • Familien og parforholdet.
 • Skam og skyld.
 • Utroskab.
 • Misbrug.
 • Parterapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.
 • Case-arbejde og supervision.

Modul 7

Traumer og misbrug

 • Tabu og traumer.
 • Seksuelle overgreb.
 • Seksuelle krænkelser.
 • Overgrebspersoner og offer.
 • Seksualitet i medier, pornografi, cybersex og kommerciel sex.
 • Refleksioner over fremtidens seksualitet.
 • Parterapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.
 • Case-arbejde og supervision

Modul 8

Parterapeutiske og sexologiske problemstillinger

 • Integration af sexologi og parterapi
 • Parterapeutiske og sexologiske samtaler.
 • Øvelse, træning og metoder.
 • Case-arbejde og supervision.

Modul 9

Eksamen

 • Eksamen.
 • Fremlæggelse af case-analyse.

 
Datoer Randers 2024/25

Studiestart Randers 9. august 2024
Niels Brocks gade 8, 3, 8900 Randers C

MODUL 1:       09. august – 11. august 2024
MODUL 2:       04. oktober – 06. oktober 2024
MODUL 3:       29. november – 01. december 2024
MODUL 4:       31. januar – 02. februar 2025
MODUL 5:       04.april – 06. april 2025
MODUL 6:       23. maj – 25. maj 2025 
MODUL 7:       22. august – 24. august 2025
MODUL 8:       24. oktober – 26. oktober 2025
MODUL 9:       12. december – 14. december 2025

 
Datoer København 2024/25

Studiestart København 2. august 2024
Præcis adresse kommer snarest

MODUL 1:        23. august – 25. august 2024
MODUL 2:       27. august – 29. september 2024
MODUL 3:       22. august – 24. november 2024
MODUL 4:       10. august – 12. januar 2025
MODUL 5:       28. marts  – 30. marts 2025
MODUL 6:       16. maj – 18. maj 2025 
MODUL 7:       15. august – 17. august 2025
MODUL 8:       31. oktober – 02. november 2025
MODUL 9:       05. december – 07. december 2025

Gestaltinstituttet

Pris 2024/2025

Pris: kr. 47.800,- kr.

Prisen er eksklusiv eksamen. Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk